Recerca

Com a activitat fonamental de l’Observatori d’Ètica Aplicada a l'Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària, la recerca constitueix el punt de partida dels altres tres àmbits d’actuació: la formació, l’assessorament i consultoria, i la divulgació. D’aquesta manera, l’Observatori concentra el gruix de la seva activitat a generar coneixement innovador al voltant de l’ètica aplicada a l'acció social, psicoeducativa i sociosanitària (recerca bàsica) i a debatre i emetre opinió i dictàmens sobre problemàtiques ètiques detectades (recerca aplicada).

Posteriorment s’ocupa de difondre els resultats de la seva recerca en base a diferents estratègies de transferència de coneixement que constitueixen els tres àmbits d’actuació restants.

Projectes de recerca:

Veient del 1 al 9 (de 9 projectes de recerca)