Personal

L'Observatori d'Ètica Aplicada a l'Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària compta amb una direcció i coordinació científica, a més de l'staff de suport de la Fundació Campus Arnau d'Escala. Dintre de la seva activitat científica compta també amb un consell assessor i equips d'investigació en funció de la recerca en actiu.