Formació

La formació que ofereix l'Observatori d'Ètica Aplicada a l'Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària s'orienta a dotar els professionals i les professionals, o futurs i futures professionals, dels serveis socials, psicoeducatius i sociosanitaris, de les competències necessàries per introduir en les seves pràctiques la dimensió de l'ètica aplicada com a factor de qualitat i d'alt valor afegit.

La cartera de serveis formativa de l'Observatori d'Ètica Aplicada s'organitza de la següent manera:

  • Formació "in company": dissenyada per ser impartida al si d'una organització, o d'un departament en concret, treballant sobre les seves pròpies problemàtiques ètiques i tenint en compte el seu propi model organitzatiu.
  • Formació oberta: adreçada a professionals, o futurs i futures professionals, que vulguin adquirir competències de forma individual en els àmbits descrits anteriorment. Aquest servei ofereix, així mateix, diferents graus d'especialització: cursos, seminaris o tallers.
  • Capacitació: es tracta de programes formatius que promouen l'especialització dels participants en l'àmbit professional de l'ètica aplicada a l'acció social, psicoeducativa i sociosanitària.

    Formació realitzada:
    No hi ha cap formació realitzada que satisfaci els criteris de búsqueda.
    Perdoni les molèsties.