Assessorament i Consultoria

L’assessorament que ofereix l’Observatori té, en un sentit ampli, la vocació de ser un servei obert a tot tipus d’entitats, empreses i administracions públiques per tal d’obrir processos de reflexió al voltant de les línies de recerca treballades i que els siguin d’aplicació en llur àmbit d’intervenció. Es tracta d’estudis, dictàmens, orientacions o propostes que millorin la pràctica professional i aportin valor afegit a l’òrgan contractant.

L’Observatori d’Ètica Aplicada a l'Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària ofereix un servei especialment dissenyat per a organitzacions que tinguin la voluntat d’endegar un procés d’implementació de l’ètica aplicada dins les seves pròpies línies de treball que pugui arribar a culminar en l’elaboració d’un codi d’ètica.

Aquest procés consta de 4 fases al llarg de les quals l’Observatori treballa conjuntament amb l’organització mitjançant el mètode de la consultoria.

  • Fase 1 "De constitució": Primera anàlisi de l’organització, formació inicial i assessorament en la constitució de la Comissió d’Ètica.
  • Fase 2 "De detecció": Detecció de problemàtiques ètiques pròpies de l’organització.
  • Fase 3 "D’implementació": Implementació del sistema d’anàlisi i resolució dels casos detectats, un procés que ha d’anar establint les bones pràctiques ètiques i construint el codi ètic de l’entitat.
  • Fase 4 "D’assessorament i suport": Servei de supervisió i suport continuats a la Comissió d’Ètica constituïda.

Assessoraments:

Veient del 1 al 5 (de 5 projectes de accions d'assessorament)